Rezonans magnetyczny Warszawa

 

Rezonans magnetyczny, czyli RM lub MRI to jedna z najczęściej stosowanych w medycynie technik diagnostyki obrazowej. Rezonans magnetyczny pozwala na nieinwazyjne badanie wszystkich anatomicznych struktur organizmu, czyli kości, mózgu, serca, kanału szkieletowego, tkanek miękkich.

Rezonans magnetyczny Warszawa

Rezonans magnetyczny Warszawa. Badanie rezonansem magnetycznym wykorzystuje właściwości magnetyczne cząsteczek wody w organizmie człowieka, a ściślej protonów, w jądrach wodoru. Cząsteczki te zostają umieszczone w polu magnetycznym i ulegają swoistemu uporządkowaniu. Protony zostają poddanie działaniu fal radiowych o konkretnej częstotliwości, po czym zmieniają stan i oddają energię poprzez wysyłanie fali o identycznej częstotliwości. To zjawisko nazywamy rezonansem. Następnie, fale zostają odebrane przez czujniki, w które wyposażony jest tomograf. To pozwala na komputerowe przetworzenie całości na przekrojowy obraz medyczny. Obróbka komputerowa pozwala też na stworzenie trójwymiarowych obrazów badanych narządów. Jak wyżej wspominaliśmy, rezonans magnetyczny ma tę przewagę nad badaniami radiologicznymi, że jest nieinwazyjny. To oznacza po prostu, że pole magnetyczne oraz fale radiowe wykorzystywane w tym badaniu są nieszkodliwe dla organizmu człowieka.

Zastosowanie rezonansu magnetycznego

Najważniejszym zastosowaniem rezonansu magnetycznego jest fakt, że pozwala on określić w jakim stanie znajdują się narządy wewnętrzne, tkanki, a dzięki zastosowaniu kontrastu nawet ich funkcje. Wykonywane badanie ma na celu dokładnie określenie zmian patologicznych w szpiku kostnym, układzie mięśniowym i szkieletowym. Rezonans pozwala na uwidocznienie jamy serca i mięśnia sercowego, a także naczyń krwionośnych,.

Do szerokiego zastosowania rezonansu magnetycznego dochodzi zwłaszcza przy diagnozowaniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Do nich zaliczają sie choroba Alzheimera, zaburzenia neurologiczne, guzy kanału kręgowego, stwardnienie rozsiane, nowotwory mózgu, . Służy do wykrywania guzów w tkankach miękkich, guzów serca, płuc, nowotworów narządów rodnych.

Rezonans magnetyczny wykonywany jest zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z następującymi schorzeniami: torbiel przegrody przezroczystej, choroby genetyczne (choroba Wilsona, choroba Huntingtona), niedokrwienie mózgu, guzki zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym, rozdwojenie rdzenia, rozszczep kręgosłupa, rozszczep czaszkowo-mózgowy, wrodzona zatoka skórna kręgosłupa,

Rezonans magnetyczny Warszawa – badanie

Najważniejszym aspektem wykonywania tego typu badania jest fakt, że jest to badanie bezbolesne. Procedura trwać może od 15 do 45 minut, zależnie od wielkości lub skomplikowania badanego obszaru. Na pewno trzeba przy tym zaznaczyć, że spędzanie tyle czasu na badanie nie będzie zbyt komfortowe. Pozycja musi być bowiem nieruchoma, a wnętrze aparatu skanującego jest też dość ciasne. Problem mogą mieć zwłaszcza osoby z klaustrofobią. Nad całością czuwa jednak personel medyczny, z którym pacjent ma bez przerwy kontakt.